SERVICEKONTRAKTER

SERVICEKONTRAKTER

For at sikre korrekt funktion af tilbagestrømssikringer skal disse jævnligt kontrolleres og serviceres.

Serviceintervallet afhænger af fabrikantens anvisninger, lovgivningen og det lokale vandværk.

 

VI tilbyder servicekontrakter på alle typer at tilbagestrømssikringer, og er certificeret af Kemtech til hele KEMPER ventilprogram. Eftersom vi anbefaler KEMPER ligger vi inde med alle nødvendige reservedele til deres ventilprogram, samt tilbyder hurtig levering af nye ventiler direkte fra Kemtech i Birkerød.

 

Vi tager altid udgangspunkt i vores BASIS servicekontrakt og skræddersyer løsninger til hver enkel ejendom ud fra denne skabelon. Kontakt os gerne for en gennemgang af jeres muligheder.

 

SERVICEKONTRAKTER

 

BASIS

(Kr. 750,00 ekskl. moms pr. måned)

 

Månedligt:

 

Udslamning af varmtvandsbeholderen

 

Aflæsning af energimåler på fjernvarme

 

Aflæsning af hovedvandmåler

 

Aflæsning af vandmåler på varmtvandsbeholderen

 

Aflæsning af termometre på radiatoranlæg fremløb/retur, fjernvarme fremløb/retur, brugsvandscirkulation

 

Kontrol af Cirkulationspumpe på brugsvandsanlægget

 

Halvårligt:

 

Kontrol af Cirkulationspumpe på

varmeanlæg

 

Kontrol af vandtryk på varmeanlæg

 

Nedlukning af radiatoranlæg i sommerperioden

 

Opstart af radiatoranlæg inden vinterperioden

 

Afprøvning af sikkerhedsventiler

 

Motion af ventiler på hele varmeanlægget i fyrkælder

 

Motion af ventiler på brugsvandsanlægget i fyrkælder

 

TILVALG

 

DS/EN1717

 

Kontrol og service af Tilbagestrømssikringer jævnfør DS/EN1717 og Dansk rørcenter anvisning 015.

 

1 - 2 ventiler

Kr. 1.250,00 ekskl. moms pr. år pr. ventil

 

3 - 6 ventiler

Kr. 1.050,00 ekskl. moms pr. år pr. ventil

 

7 - xx ventiler

Kr. 850,00 ekskl. moms pr. år pr. ventil

 

Priserne er ekskl. reservedele.

 

 

DØGNVAGT

(Fra 2015 følger adgang til døgnvagten automatisk med i BASIS servicekontrakt)

 

Døgnvagten er til rådighed 24/7 og vagtudkald faktureres i henhold til gældende prisliste.

 

 

TELEFONSUPPORT 24/7

(Fra 2015 følger telefonsupport 24/7 automatisk med i BASIS servicekontrakt)

 

Telefonsupport er til rådighed uden yderligere omkostninger for vores kunder.

Lovstoffet bag

Rørcenteranvisning 015. afsnit 7.4

I BR08, DS 439 og DS/EN 1717 er der krav om, at der altid skal installeres en tilbagestrømssikring ved indføring i bygning.

 

Byggeloven § 14:

Stk. 1. Bebyggelse... skal holdes i forsvarlig stand, således at de ikke frembyder fare for ejendommens beboere eller andre.

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 gælder, uanset hvornår bebyggelsen er opført.

 

Bygningsreglement 2008 Kapitel 8:

Stk. 3. Til sikring af vandforsyningsanlægget imod forurening, der strømmer tilbage i drikkevandsinstallationen, skal der monteres en tilbagestrømningssikring på fordelingsledningen efter jordledningens indføring i ejendommen og inden afgrening til anden ledning.

 

 

 

SCHØNEMANNS VVS | COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED