KONTAKT

Kontakt os

Spørgsmål om service, tilbud på installation, samt screening for behovet for tilbagestrømssikring i bygninger kan rettes via denne formular. Send også gerne en mail til mail@en1717.dk eller ring på 91100600

Kontaktoplysninger

Schønemanns VVS

91 100 600 - www.s-vvs.dk

Søborg hovedgade 18B

2870 Dyssegaard

 

Lovstoffet bag

Rørcenteranvisning 015. afsnit 7.4

I BR08, DS 439 og DS/EN 1717 er der krav om, at der altid skal installeres en tilbagestrømssikring ved indføring i bygning.

 

Byggeloven § 14:

Stk. 1. Bebyggelse... skal holdes i forsvarlig stand, således at de ikke frembyder fare for ejendommens beboere eller andre.

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 gælder, uanset hvornår bebyggelsen er opført.

 

Bygningsreglement 2008 Kapitel 8:

Stk. 3. Til sikring af vandforsyningsanlægget imod forurening, der strømmer tilbage i drikkevandsinstallationen, skal der monteres en tilbagestrømningssikring på fordelingsledningen efter jordledningens indføring i ejendommen og inden afgrening til anden ledning.

 

 

 

SCHØNEMANNS VVS | COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED